Vattenrening gruvindustri

Aktiviteter inom gruvindustrin genererar ofta stora volymer vatten med varierande föroreningar. Vanligt är höga halter av suspenderat material och tungmetaller, men beroende på den specifika gruvdriften kan även andra föroreningar förekomma. För att säkerställa efterlevnad av lagar och regler krävs en korrekt utformad vattenrening. Detta möjliggör rening och återanvändning av vatten inom gruvindustrin, vilket bidrar till att skydda det lokala ekosystemet och främja en hållbar gruvpraxis. Swedish Hydro Solutions använder reningstekniker och biologiskt nedbrytbara flockningskemikalier. Dessa metoder är inte bara miljövänliga, utan ger också ökad säkerhet för personalen jämfört med många traditionella reningskemikalier.

Tack vare reningsanläggningen har vi kunnat upprätthålla en hälsosam arbetsmiljö och samtidigt bedriva arbete hela tiden.

— Elin Elfwering, Produktionschef, SKANSKA

HydroBox

Lösningen för er marknad

Som svar på de unika utmaningarna inom gruvindustrin utmärker sig Swedish Hydro Solutions vattenreningsslösningar både när det gäller avskiljningseffektivitet och anpassningsbarhet till varierande storlekar. De mångsidiga produkterna kan installeras antingen i själva gruvan eller på ytan. En nyckelaspekt i tillvägagångssättet är betoningen på återanvändning av vatten inom gruvprocessen efter rening, vilket bidrar till att minska beroendet av externa vattenkällor.

Vattenrening industri

Från start till mål

Såhär går det till när du beställer en lösning:

Steg 1: Inled kontakt med detaljer om projektet och de specifika kraven på vattenreningen.

Steg 2: Projektets dokumentation, undersökningar och specificerade förutsättningar granskas. Vid tillgängliga vattenprover utförs behandlingstester i laboratoriet.

Steg 3: En anläggning offereras som är väldimensionerad för projektet med fokus på att nå ställda riktvärden.

Steg 4: Swedish Hydro Solutions team installerar utrustningen. Under installationsfasen får klienten utbildning om hur utrustningen används. Regelbundna besök utförs för att kalibrera instrumenten och leverera nödvändiga kemikalier.

Steg 5: Engagemanget från Swedish Hydro Solutions sträcker sig över hela projektets livscykel och omfattar planering, initiering, löpande stöd och eventuellt avveckling.

Vill du veta mer om vår vattenrening för gruvindustrin?

Ta kontakt med våra vattenreningsspecialister för att utforska hur vi kan optimera och skräddarsy lösningen för ditt projekt.