MobyDick hjultvätt

MobyDick hjultvättssystem

Swedish Hydro Solutions är svenska återförsäljare för Frutigers hjultvättsystem MobyDick och erbjuder högkvalitativa system för hjultvätt, fordonstvätt och dammkontroll. Det betyder att de system du beställer använder sig av samma hållbara reningsteknik som de fullskaliga anläggningarna. Att Swedish Hydro Solutions tagit över som återförsäljare av varumärket MobyDick är ett naturligt steg i strävan efter att erbjuda de bästa lösningarna på marknaden.

MobyDicks produktserier

Upptäck produktserierna ConLine KIT Flex, ConLine KIT Plus och TailorMade Line nedan. Huvudfokus ligger på hjultvättsystem, men det går även att beställa andra delar ur sortimentet. Kontakta oss för mer information.

MobyDick hjultvätt

ConLine KIT Flex

Ett modulärt och flexibelt system, speciellt framtaget för för bygg- och anläggningsindustrin. Det är tåliga konstruktioner md hög kapacitet som går fort att installera.

MobyDick hjultvätt

ConLine KIT Plus

KIT Plus-sortimentet består av hela 15 olika hjultvättsystem och är anpassat för applikationer där trafikfrekvensen är hög eller där omständigheterna är speciellt krävande.

Teknologin bakom MobyDicks hjultvättar

En hjultvätt består av två delar: den faktiska tvätt-teknologin och vattenåtervinning. Ju mer effektiv tvätt-teknik, desto mer smuts måste separeras från vattnet vid återvinningen. Tvätt-tekniken och vattenåtervinning är därför nära sammankopplade. Genom att samordna dem skapas en lösning som möter kundernas höga krav på funktionalitet och pris. Tvätt-teknik och vattenåtervinning är två områden som är nära besläktade. Det är först när de fungerar optimalt tillsammans som lösningarna blir både funktionella och kostnadseffektiva.

Fördelar med tekniken

Munstycken

Munstyckena kan vara tillräckligt dimensionerade så att de inte täpps till.

Dränkbara pumpar

Dränkbara pumpar kan användas, vilket har stora fördelar på vintern.

Tvättar & sköljer

Vattnet både tvättar fordonet och sköljer bort smutsen ur systemet till vattenåtervinning.

Sprutmönstret

Sprutmönstret hålls på däcknivå, övre chassit, vindrutor och backspeglar förblir torra.
MobyDick hjultvätt

Tvätt-teknik

Tester med olika vattentryck, munstycksformer, munstycksstorlekar och vinklar på vattenstrålarna har visat att mycket vatten med lågt tryck ger de bästa resultaten. Mycket vatten och högt tryck hade naturligtvis gjort rengöringen effektivare, men relativt lite i förhållande till den exponentiellt ökade energiförbrukningen.

Bäst resultat ger en kraftig stråle (minst 6 mm i diameter) med lågt tryck (strålen ändrar inte riktning från munstycksutloppet tills att den träffar däcken eller chassit). Jämfört med en tunn högtrycksstråle klarar den luftmotståndet bättre och får med sig hela den kinetiska energin till träffpunkten på fordonet. För att uppnå detta resultat används speciella ”MobyPump” – sänkbara pumpar, utvecklade av Frutiger. Genom att koppla dem i serie dem hålls ingångsflödet lågt.

MobyDick hjultvätt

Återvinning av vattnet

De robusta sänkbara pumparna behöver inte rent vatten för att fungera. Det kan vara lätt grumligt och ändå göra hjulen rena. Målet är en ren väg och inte ett glänsande fordon. För att nå tillfredsställande vattenkvalitet används intelligenta, kombinerade återvinningstankar med baffelväggar och överflöd. Efter tvättprocessen behandlas vattnet i tankarna genom sedimentering.

Tankarna går att anpassa efter det utrymme som finns tillgängligt. Om kunden önskar kan metoden också anpassas för borttagning av lera, till exempel via en kedjetransportör. I allmänhet är det föredraget att avstå från att använda ytterligare utrustning för att separera lera och vatten, såsom lamellrengörare eller cyklonseparatörer. Detta beror på betydande nackdelar, inklusive anskaffningskostnader, underhållskostnader, vinterdrift, avlägsnande av slam och andra faktorer.

Vill du veta mer om MobyDicks hjultvättar?

Kontakta vårt säljteam för mer informatiom.