HydroBox

HydroBox

För ett typiskt projekt från Swedish Hydro Solutions utgör HydroBox hjärtat i vattenreningslösningen. Primärt innehåller den ett patenterat doseringssystem för korrekt dosering av det unika flockningsmedelet kitosan. Utöver detta ingår också flertalet tekniska funktioner, såsom automatiserad styrning samt övervakning av vattenkvalitetsparametrar.

Vid behov för ett specifikt projekt kan ytterligare behandlingskemi tillsättas i reningsprocessen, såsom RedOx3, Swedish Hydro Solutions egenutvecklade behandlingskemi för avlägsnande av sexvärt krom.

HydroBox är isolerad och uppvärmd. Den finns tillgänglig som 10-fots container, 20-fots container eller som ett mobilt trailersystem.

Det lät lite märkligt med utvinningen av kitosan ur krabbskal. Men bevisligen, med nybytta filter, är det nära att vi kommer ner på noll. Vi har inte hittat någon annan entreprenör med en annan teknik som kan göra det bättre. Det är starkt att kunna dra ner kemikalienivån tiofalt.

— Mikael Larsson, Produktionschef, Skanska

Fördelar med HydroBox

Effektiv

HydroBox har kapacitet att behandla upp till 50 m3 per timme och kan enkelt skalas upp för högre flöden vid behov.

Biologiskt nedbrytbar

Behandlingskemin kitosan är ett helt biologiskt nedbrytbart ämne som utvinns ur krabbskal.

Säker för användare

För personalsäkerheten har HydroBox separat förvaring för kemikalier. Dessutom ger användningen av kitosan överlägsen säkerhet jämfört med traditionella reningskemikalier.
HydroBox

Biologiskt nedbrytbar

HydroBox behandlingskemi kitosan är en helt biologiskt nedbrytbar substans som utvinns ur krabbskal. I USA är vattenrening med kitosan klassat som “Best Management Practices” (BMP) för dagvattenrening. BMP är metoder som har godkänts av delstatsregeringen för att möta den federala vattenlagstiftningen, Clean Water Act.

Tekniken bygger på flockning och sedimentering av partiklar och andra partikelbundna föroreningar. Den utvecklades ursprungligen i Seattle, USA, där den visat sig vara en effektiv metod för vattenrening. Swedish Hydro Solutions har förfinat tekniken, vilket har resulterat i lägre kostnader, förbättrad tillförlitlighet, samt ett mer användarvänligt och funktionellt system.

HydroBox

Molnbaserad övervakning

Hydrobox monitoreringssystem fungerar som en molnbaserad övervakningsplattform. Standardmätningar inkluderar vattenflöde, pH-värde, turbiditet och konduktivitet, med ytterligare funktioner tillgängliga på begäran. Flera säkerhetsfunktioner har integrerats för att säkerställa projektens framgång. Ett exempel är det konstruerade styrsystemet som möjliggör hantering av externa pumpar som förser reningssystemet med vatten. Vid eventuella problem eller risk för översvämning, på grund av högre flöden än systemet är konstruerat för, kan systemet automatiskt stoppa pumpningen av inkommande vatten. Projektdatan granskas dagligen i nära samarbete med kunder för att etablera automatiska larm, vilket i sin tur säkerställer en smidig och effektiv process genom hela projektet.

Vill du veta mer om vår HydroBox?

Få en djupare insikt i HydroBox potential och dess tillämpningar. Våra vattenreningsspecialister är redo att besvara dina frågor.