Vattenrening industri

Projektspecifik design

Designen av ett skräddarsytt vattenreningssystem innebär att lösningen anpassas enligt specifika krav. Det görs med hänsyn till faktorer som vattenkälla, kvalitet, förekommande föroreningar och det avsedda användningsområdet för det renade vattnet. Swedish Hydro Solutions har expertisen att hjälpa dig att definiera dina kvalitetsmål och identifiera de specifika föroreningar som behöver avlägsnas eller reduceras. Med det övergripande målet att alltid uppnå de krav som ställs på vattnets kvalitet.

Service och support är en jättestor del i en leverans. För oss är det minst lika viktigt som anläggningens pris och prestanda eftersom en produkt är värdelös om den inte fungerar. Swedish Hydro Solutions har skött supporten bra tycker jag.

— Daniel Zetterman, Maskinchef, Implenia

Anpassade lösningar

Swedish Hydro Solutions är specialiserade på skräddarsydda projekt som sträcker sig bortom de vanliga marknaderna. Detta inkluderar branscher som petrokemi, hantering av specifika filtreringsprojekt eller leverans av akututrustning till kommuner. Swedish Hydro Solutions erfarna vattenreningsspecialister ger dig stöd genom hela processen och ser till att din skräddarsydda lösning levererar effektiva reningsresultat och uppfyller nödvändiga regleringskrav.

Vattenrening industri

Från start till mål

Såhär går det till när du beställer en lösning:

  • Steg 1: Inled kontakt med detaljer om projektet och de specifika kraven på vattenreningen.
  • Steg 2: Projektets dokumentation, undersökningar och specificerade förutsättningar granskas. Vid tillgängliga vattenprover utförs behandlingstester i laboratoriet.
  • Steg 3: En anläggning offereras som är väldimensionerad för projektet med fokus på att nå ställda riktvärden.
  • Steg 4: Swedish Hydro Solutions team installerar utrustningen. Under installationsfasen får klienten utbildning om hur utrustningen används. Regelbundna besök utförs för att kalibrera instrumenten och leverera nödvändiga kemikalier.
  • Steg 5: Engagemanget från Swedish Hydro Solutions sträcker sig över hela projektets livscykel och omfattar planering, initiering, löpande stöd och eventuellt avveckling.

Vill du veta mer?

Låt våra vattenreningsspecialister förklara hur vi kan skräddarsy lösningen för ditt specifika projekt.