Sandfiltrering vatten

Sandfiltrering

Sandfiltrering är en metod inom vattenrening som innebär avlägsnande av partiklar och partikelbundna föroreningar från vatten genom en fysisk barriär. Denna process bidrar till att avlägsna suspenderat material och förbättra vattnets klarhet. Tekniken används både i entreprenadprojekt och industriprojekt. Särskilt i projekt där det ställs extra höga reningskrav, eller när det bedöms nödvändigt för att skydda efterföljande sorptionsfiltersteg från partiklar.

I Swedish Hydro Solutions sandfiltrering används antingen glas- eller sandmedia, beroende på de särskilda behoven för ett specifikt projekt. Överväganden som partikelstorlek, flödeshastighet och vattenkvalitetsstandarder spelar en avgörande roll för att bestämma det optimala filtermediet för det avsedda systemet.

Tryckfilter levereras både som containeriserade och fristående enheter, ofta skräddarsydda med hänsyn till kundens specifika behov.

Vill du veta mer om vår sandfiltrering?

Få en djupare insikt i vår sandfiltrering och dess tillämpningar. Våra vattenreningsspecialister är redo att besvara dina frågor.