automatsikt system för ph justering

pH Justering

Justering av pH-värdet är ofta både en nödvändig del av vattenreningsprocesser och ett krav från reglerande myndigheter. Dessutom möjliggör och säkerställer det en optimal och effektiv reningsprocess. Justering av pH utförs vanligtvis som det primära behandlingssteget i en större reningsprocess och sker uppströms från Swedish Hydro Solutions HydroBox.

ph justering med koldioxid

Automatiskt system

Swedish Hydro Solutions' automatiserade pH-justeringssystem ger möjlighet att automatiskt sänka pH-värdet genom att använda CO2. Detta är relevant både för att optimera flockningsprocessen och i de fall där pH-värdet på det inkommande vattnet överskrider utsläppskriterierna. Genom Swedish Hydro Solutions teknik för pH-justering kan det önskade pH-värdet programmeras in i 'pH-doseringsenheten', en enhet som mäter det inkommande pH-värdet och justerar doseringen av CO2 för att uppnå korrekt pH för det utgående vattnet.

Användningen av koldioxid förespråkas vanligtvis på grund av dess precision, enkelhet att kontrollera och säkerhetsaspekter i den totala pH-justeringsprocessen. Genom en kontrollerad metod minimeras risken för att överskrida det målsatta pH-värdet. Detta erbjuder ett säkrare alternativ jämfört med starka syror, vilka kan vara frätande och potentiellt skadliga att hantera för servicepersonalen.

Vill du veta mer?

Få en djupare insikt i vår pH justering och dess tillämpningar. Våra vattenreningsspecialister är redo att besvara dina frågor.