Varbergstunneln blev av med krom – och zink Minskade totalkrom med 96 procent

Skärpta regelverk ställer nya krav på rening av krom. I Varbergstunneln lyckades man lösa problemet med RedOx3 och kitosanflockning från Swedish Hydro Solutions.

Hitta en lösning som kan rena vattenlösligt krom. Den utmaningen uppstod vid framdrivningen av Varbergstunneln. Genom tips från kollegor hittade projektet lösningen. Resultatet: 96 procent lägre krom – och 86 procent lägre zink.

En av de två sista återstående enkelspårsträckorna mellan Malmö och Göteborg är spåret genom Varberg. För att få plats med dubbelspår i staden driver man fram en ny tre kilometer lång järnvägstunnel under samhället. Eller rättare sagt – man driver två tunnlar, en järnvägstunnel och en parallell servicetunnel. Man borrar och spränger fram de två tunnlarna samtidigt – och från båda hållen. Totalt har man alltså fyra framdrivningspunkter.

När entreprenören Implenia gick in i projektet satte de upp sin egen vattenreningsutrustning. Den hanterar främst suspenderat material och justerar pH, men har svårare att ta hand om vattenlösliga metaller.

Letade lösning för krom

När projektet varit igång i ett halvår började man få problem med krom som lakade ut från den cement som används i tunneln som tätningsmedel för att förhindra en grundvattensänkning. För även om cementproducenterna jobbar för att minimera halten krom, så går det inte att få bort allt. Samtidigt har gränsvärdena för högsta tillåtna kromhalt sänkts rejält. För att rena länsvattnet från krom började projektet försöka lösa problemet – vilket var lättare sagt än gjort.

– Det var svårt att hitta en lösning för krom. Vi tittade på olika lösningar, som jonbytare, men det är svårt att säga om det hade fungerat, säger Elina Myrestaf, ansvarig miljösamordnare på Implenia.

Men så fick Implenia i Varberg höra goda nyheter från sina kollegor i Stockholm på tunnelprojektet Johannelund, vilket har ett liknande upplägg som Varbergstunneln: Det finns ett bolag som har utvecklat en lösning för kromproblematiken.

Krom ett minne blott

Det var så Elina Myrestaf kom i kontakt med Swedish Hydro Solutions. Bolaget besökte projektet i Varberg och genomförde därefter bänktester på vattenprover. Resultatet blev att man satte upp en reningsanläggning bestående av bolagets teknik RedOx3, kitosanflockning och pH-justering med kolsyra. Reningen fungerar genom att RedOx3 reducerar väldigt vattenlösligt sexvärt krom till mindre vattenlösligt trevärt krom. Det trevärda kromet fälls sedan ut och därefter flockas metallen av kitosan och till sist sedimenteras flockarna bort.

Efter en inledande injustering av anläggningen blev för höga kromhalter ett minne blott.

Jag är mycket nöjd med reningen. Reningen ger en väldigt tydlig reduktion av krom som gör att vi uppfyller kraven. Vi kan exempelvis ha ingående totalkrom på 24 mikrogram per liter och 1 mikrogram utgående. Och vi har väldigt lite krångel, trots att vattenrening kan vara lite bökigt beroende på flödet.

— Elina Myrestaf Ansvarig miljösamordnare, Implenia

Oväntad bonus – renar zink

I Varbergstunneln hade man även tidvis fått problem med att gränsvärdena för zink överskreds. Men trots försök har man inte lyckats identifiera källan. Zink används nämligen inte i projektet, och det finns inte heller i grundvattnet. Men med Swedish Hydro Solutions anläggning fick man en oväntad bonus.

– Vi ser även en tydlig reduktion av zink, från ingående 420 mikrogram per liter till utgående 59. Det är långt under gränsvärdet, säger Elina Myrestaf.

Dessutom är Swedish Hydro Solutions anläggning för kromrening väldigt kompakt, tycker Elina Myrestaf.

– Det tar orimligt liten plats med extrasteget för kromhantering, vilket är väldigt smidigt eftersom sådana här entreprenadprojekt ofta har ont om utrymme.

För att säkerställa reningen har Implenia och Swedish Hydro Solutions kontinuerlig kontakt under hela projektets gång, fram till slutet av år 2023 vid genomsprängningen då tunnelhalvorna kopplas ihop. Enligt plan kommer tågen att börja köra i tunneln i december år 2024.

Vill du veta mer?

Kontakta våra vattenreningsspecialister för att få djupare insikter om våra projektimplementeringar och skräddarsydd vägledning för dina unika behov.