BioMedia

BioMedia®

Swedish Hydro Solutions BioMedia® är ett unikt utvecklat filtermaterial framställt från pyrolyserat trä. Uppvärmningsprocessen genererar ett filtermaterial med en stor yta och effektiv kapacitet för vattenrening. BioMedia® liknar aktivt kol, men har en annorlunda ytkemi. Denna ger en högre förmåga att sorbera och binda in de ämnen som behöver renas från vattnet.

Det specialframtagna filtermedia som används i BioMedia®-filtren renar effektivt vatten från tungmetaller, så som koppar, bly och zink. Det är även effektivt mot olika organiska föreningar – allt från oljebaserade till klorerade föroreningar.

Reningstekniken är fantastisk! Jag är mycket imponerad över reningen av krom VI och totalkrom. Det är exakt denna typ av lösningar vi vill arbeta med, där vi kan rena processvatten utan att behöva tillsätta farliga kemikalier.

— Therese Rönnkvist-Mickelson, Hållbarhetschef Sverige, Implenia

Fördelar med BioMedia®

Hög reningseffektivitet

Tekniken med BioMedia® tar bort lösta föroreningar mer effektivt än någon annan konkurrerande filterteknologi på marknaden.

Enkel att använda

Inga speciella färdigheter krävs av användaren. Efter en kort introduktion kan vem som helst installera, hantera och serva filtren.

Miljövänlig filterteknik

BioMedia® är ett miljövänligt filtermaterial tillverkat av pyrolyserat trä. Råmaterialet som används är en biprodukt från skogsindustrin.
BioMedia

Gravitationsfiltrering

Filtrering med BioMedia® används ofta som ett andra reningssteg efter flockningningen med kitosan och den efterföljande sedimenteringsprocessen. BioMedia®-filtren levereras vanligtvis i praktiska filtermoduler, med en storlek på cirka 1 kubikmeter per filter. Varje filtermodul har en kapacitet att rena cirka 6 m3 vatten per timme, beroende på kvaliteten och nivåer av föroreningshalter på det inkommande vattnet.

Det förorenade vattnet pumpas till BioMedia®-filtren för rening. Vattnet gravitationsfiltreras därefter genom filtermodulerna för rening av både partiklar och lösta föroreningar. Eftersom filtren inte är trycksatta och endast använder gravitation kan mindre pumpar användas, vilket kräver mindre energi än typiska tryckfilter. Efter filtrering kan det renade vattnet släppas ut till recipienten och uppfylla de tuffaste regulatoriska standarderna.

BioMedia

Förlängd livstid

Eftersom BioMedia®-filtren inte är trycksatta och endast använder gravitationen, pressas eventuella partiklar inte i samma omfattning in i filterbädden. Istället samlas partiklarna i större omfattning i filtrens topplager. Detta möjliggör enklare service och underhåll, där det övre lagret enkelt kan rengöras eller ersättas. Detta innebär att filtret får en längre livslängd och tidskrävande filterbyten undviks, något som ofta krävs av andra filterlösningar på marknaden.

I vattenreningsanläggningen från Swedish Hydro Solutions används BioMedia®-filtren ofta som ett andra reningssteg efter rening med kitosan. Detta innebär att de flesta partiklar i det inkommande vattnet aldrig når BioMedia®-filtret.

Om de använda filtren inte innehåller skadliga ämnen kan de användas som fyllnadsmaterial på marken. De blir också utmärkta som odlingsmedium, med tanke på att det ger en bra miljö för mikrober och mykorrhiza samt förhindrar näringsläckage för växter. BioMedia® fungerar även som en kolsänka eftersom det är stabilt i tusentals år och inte läcker koldioxid, samtidigt som det förhindrar utsläpp av andra växthusgaser.

Vill du ha hjälp med att rena tungmetaller eller andra föroreningar?

Få en djupare insikt i filtermaterialet BioMedias® potential och dess möjlighet att rena tungmetaller från vatten. Våra vattenreningsspecialister är redo att besvara dina frågor.