Fullskalig vattenrening till industrikund i Halmstad

24.07.09

Swedish Hydro Solutions har levererat en fullskalig vattenreningsanläggning till ett materialhanteringsföretag i återvinningsbranschen. Anläggningen installerades i juni 2024 och renar upp till 40 kubikmeter vatten i timman.

Många industrikunder bedriver sin verksamhet på stora ytor. I det här fallet samlas regnvatten på från alla hårdgjorda ytor från 100 000 m2 stor tomt. I och med den här investeringen vill kunden förbereda sig på de skärpta krav på utsläppsnivåer som förväntas införas från och med 1 oktober.

Regnvattnet från de hårdgjorda ytorna samla i en enorm bassäng, där det reas för att senare släppas ut till recipienten. Anläggningen består av en doseringscontainer, en tank för flockning och fällning, två lamellor och en uppsamlande container. Här mäts och kontrolleras vattnet innan det släpps ut. I detta skede finns det möjlighet att koppla in BioMedia®-filter om det skulle visa sig nödvändigt i framtiden.

Anläggningen är anpassad för att ta hand om metaller och suspenderat material i första hand. Kontraktet löper över ett år initialt, med möjlighet till förlängning.

Mer nyheter