HydroBox Mobil Trailer

HydroBox mobila trailersystem – upptäck de senaste uppgraderingarna

24.05.27

Swedish Hydro Solutions har flera pågående projekt i och runt Stockholm. I tre av dessa projekt, och nu även ett i Göteborg, har vi integrerat vår HydroBox i form av ett mobilt trailersystem. Detta system har nyligen genomgått en rad betydande uppgraderingar.

För Swedish Hydro Solutions utgör HydroBox en central komponent i våra vattenreningslösningar, och den finns tillgänglig som både 10- och 20-fotscontainer samt ett mobilt trailersystem. Tidigare har våra trailersystem endast inkluderat vårt patenterade doserkärl och doseringspumpar, men nu är flertalet av trailer flottan komplett och erbjuder samma högkvalitativa lösningar som våra standardiserade containrar. Den är utrustad med flertalet doserpumpar för behandling av flertalet olika föroreningar, integrerade rör, flödesmätningar, molnbaserad övervakning och kemiförvaring.

Den nya rördragningen i trailen är även utförd med PE-rör, som kräver mindre underhåll och är mer robust, vilket gör den mer hållbar på lång sikt.

– Vi har genomfört dessa förändringar på vårt mobila trailersystem för att bättre kunna möta våra kunders behov. Kunderna har mer komplexa vatten och det krävs mer övervakning av vattenkvaliteten, samt möjlighet att dosera RedOx3 för att rena sexvärt krom. Nu kan vi göra allt detta även i trailern, säger Oskar von Krusenstierna, Produktutvecklare på Swedish Hydro Solutions.

Mer än 95 % reduktion av suspenderat material

Utöver HydroBox i mobilt trailersystem består anläggningarna i Stockholm bland annat av våra sedimentationscontainrar, lamellaavskiljare och slamhantering. Tillsammans bildar de lösningar som renar en rad olika föroreningar, alltifrån suspenderat material, koppar, zink, fosfor till krom VI. Föroreningar som skulle ha en stor påverkan på Stockholms recipienter om vattnet i projektet inte skulle genomgå rening innan det släpps ut.

– När vi påbörjade mätningarna på vattnet i ett av projekten kunde vi bland annat se väldigt höga halter av suspenderat material och flertalet metaller. Efter rening med vårt mobila trailersystem har vi en reduktion på >95% av suspenderat material. Ytterligare reduktion kan ske med efterföljande filter, men det visade sig inte behövas, säger Henrik Larsson, Projektledare på Swedish Hydro Solutions.

Det mobila trailersystemet är idealiskt för projekt med lägre flöden, strikta krav och om du behöver flexibiliteten att enkelt flytta reningssystemet. Det krävs bara en personbil för att flytta släpet. Vill du ha mer information om vår HydroBox? Läs mer via länken nedan.

Mer nyheter