Swedish Hydro Solutions på Miljöringens temamöte i Oslo

24.04.19

Som en del i vår internationella satsning, deltog vi på Swedish Hydro Solutions den 16-17 april på ”Miljöringens” första temamöte för året i Oslo. Väl på plats höll vår kollega Johan Magnusson ett uppskattat föredrag om utvecklingen av den mobila vattenreningen i byggbranschen.

Miljöringen etablerades 1993 i Norge och kan likställas med Renare Mark i Sverige. Organisationens huvudsyfte är att fungera som en central informationskälla för ämnen som rör förorenad mark och sediment, där relevanta ämnen kan presenteras och diskuteras. Medlemmarna inkluderar ägare av förorenad mark och sediment, tillsammans med myndigheter, FoU-institutioner, konsultföretag, samt leverantörer och entreprenörer som bidrar med tekniska lösningar på problemen inom området.

Temat för dagarna var ”Helhetlig miljøforvaltning” och ett stort fokus låg på PFAS, återställning av havsbottnar och att förebygga nya föroreningar. Diskussionerna berörde bland annat problematiken kring Oslofjorden, som de senaste åren drabbats av utbredd bottendöd till följd av kväveföroreningar. Där strängare krav för utsläppen av det kommunala avloppsvattnet är en viktig faktor till att Oslofjorden ska kunna återhämta sig.

Johan Magnusson från vårt team höll sitt föredrag om den utveckling som har skett de senaste tio åren för den mobila vattenreningen inom byggbranschen; där strängare utsläppskrav har varit en drivande faktor bakom denna förändring och till det bättre för samhället. I Sverige har byggsektorn varit en av de första branscherna där efterlevnaden av EU:s Vattendirektiv har implementerats, och rening av både dag- och processvatten är en avgörande faktor för att fortsatt säkerställa miljömässig hållbarhet inom branschen.

Den 22:a maj har du möjligheten att lyssna till Johans föredrag på SweWater Summit, som arrangeras av Swedish Hydro Solutions. Du kan läsa mer om det här: www.swehydro.com/se/swewatersummit.

Mer nyheter