SweWater Summit - här för att stanna

24.05.29

Den 22:a maj anordnades det allra första SweWater Summit, ett event skapat av Swedish Hydro Solutions i syfte att sprida kunskap och inspiration – och att främja samarbete över gränserna. Arrangemanget fick högt betyg både av de inbjudna talarna och alla deltagare som var där.

Temat för 2024 fokuserade på rening av dag- och länsvatten med ett särskilt fokus på regelverk och uppföljning. En av de specialinbjudna talarna, John Wilson från SciDev, höll också ett mycket spännande föredrag om PFAS-rening och dess utmaningar.

Vattendirektivet innebär ökade krav och en samsyn

I grunden till de flesta av frustrationerna ligger en brist på samsyn och gemensam förståelse. Vattenreningen blir allt viktigare i projekten och kraven kommer helt klart att uppdateras och bli tuffare tack vare Vattendirektivet. Faktum är att Sverige flera gånger har fått bakläxa av EU för att vi inte uppnått tillräckligt god vattenkvalitet i recipienter eller att vi haft för dålig mätning och kontroll av olika delflöden.

Ändå hanteras frågor om vattenrening ofta sent i projekten. Följden blir kopierade kravställningar, platsbrist, att hårda gränsvärden skrivs in för att man vill ”hålla ryggen fri” – eller i värsta fall dispenser. Det finns en påtaglig rädsla för att bli ifrågasatt.

Vi kommer hit och suger i oss allting. Vi går alldeles för ofta i gamla hjulspår och gör som vi alltid gjort. Äntligen får vi med en sån här branschdag tillfälle att uppdatera våra kunskaper och vår verktygslåda!

— Fabian Alfvengren, Project Manager, WSP

Kunskapsdelning och gemensamma målbilder

Alla är inte experter på allting. Det är svårt för en kommun att hänga med i den senaste teknikutvecklingen på samma sätt som ett forskningsinstitut. Det är svårt för en entreprenör att i förväg veta vilka förhållanden som finns i ett visst markområde – den kunskapen sitter ofta hos kommunerna. Miljökonsulter vittnar om hur olika tillsynsmyndigheter inte har samma syn, eller har olika regelverk. Ute på entreprenader bestäms det ofta hur en arbetsplats ska disponeras redan innan frågan om vattenrening har diskuterats.

Förutom all frustration medför det här också högre kostnader. När skisser över arbetsplatsen finns med redan i anbuden finns det sällan plats för vattenreningen. Ibland måste vatten pumpas flera kilometer för att renas på en annan plats, anläggningar måste flyttas ofta och kostnaderna stiger.

Vattenreningen betraktas därför ibland bara som ett problem.

Branschen efterfrågar ett slags samverkansforum där kunskap delas och där projekt planeras med rätt förutsättningar, så att en gemensam målbild skapas.

  • Planeringsarbete i god tid
  • Information om markområden i förväg
  • Provtagning av inkommande vatten över tid och i förväg
  • Rätt krav för varje unik plats
  • Kunskapsdelning mellan olika aktörer i branschen
  • Tillräckligt med utrymme
  • Enklare processer för justeringar av gränsvärden
  • Ordentlig uppföljning/provtagning och dokumentation

Jag vill tacka för en inspirerande och trevlig dag. Det var intressant att lyssna på alla föredrag, och det var ett jättefint forum för att skapa nya kontakter av alla de slag. Mycket väl genomfört och jag hoppas detta blir något som återkommer.

— Karin Svantesson, Miljösamordnare, Benders

Det här var bara början

Vi sammanfattar SweWater Summit 2024 med stolthet och vi känner stor glädje inför det engagemang och den vilja alla deltagare uppvisade. Vi är fast beslutna om att arbeta vidare med alla de angelägna frågor som togs upp.

Ny miljölagstiftning, nya ansvarsområden och den omstrukturering av våra arbetssätt som detta medför, ställer nya krav på samarbete och transparens mellan både beslutsfattande instanser, tillsynsmyndigheter, beställare, entreprenörer, leverantörer och konsulter.

Swedish Hydro Solutions fortsätter naturligtvis ta ansvar, både som leverantör av vattenreningsteknik och som innovationsföretag, men den här förändringsresan måste vi som bransch göra tillsammans.

Vi kommer att fortsätta att driva frågorna, och har redan nu beslutat att vårt event blir återkommande. Vi ser redan fram emot SweWater Summit 2025!

Mer nyheter