SVT Väst uppmärksammar dagvattenrening

24.05.16

Den 13:e maj uppmärksammade SVT Väst ett forskningsprojekt lett av Chalmers Tekniska Högskola, som syftar till att rena dagvatten intill E6:an i Gårda. Dagvattnet pumpas upp ur en brunn och vattnas sedan i 13 tunnor laddade med olika filtermedia och växter.

– Vi ser positivt på den här typen av forskningsprojekt. Intressant också att det drivs i samarbete med Chalmers, säger Jakob Sjöberg, Teknisk chef och grundare på Swedish Hydro Solutions.

– Att väcka uppmärksamhet och skapa intresse kring dagvattenfrågor är sådant som driver utvecklingen framåt. Att dagvattenrening och dess betydelse för miljön kommer med i fler utbildningsprogram är mycket viktigt, fortsätter Jakob.

Swedish Hydro Solutions renar dagligen stora volymer dagvatten över hela landet. För vissa applikationer använder vi vårt patenterade BioMedia® filter i reningsanläggningarna - som ett komplement till vattenreningen om filtrering behövs. Materialet i våra filter liknar faktiskt den variant av kol som används i experimentet, men BioMedia® har en annorlunda ytkemi. Just denna ytkemi resulterar i en effektiv rening av både metaller och organiska föroreningar.

Chalmers forskningsprojekt längs E6:an i Gårda har pågått i två år och ska fortsätta ett år till. Sedan följer en utvärderingsperiod där de också ska försöka hitta bra användningsområden för de mättade filtren.

– Alla försök till att hitta nya hållbara, innovativa metoder för dagvattenrening är bra. Vägen till en renare och säkrare miljö är ett arbete där alla bidrar tillsammans, avslutar Jakob Sjöberg.

För mer information om forskningsarbetet och för att se inslaget: svt.se/nyheter/lokalt/vast

Foto: E6 Örgrytemotet-Kallebäcksmotet - Göteborg, foto-credit: Här

Mer nyheter